Historie sboru

Občané polské národnosti 22.3.1925 založili v obci Marklovice hasičský spolek „Ochotnicza straż pożarna“. Posláním sboru byla pomoc bližnímu svému při požárech, které sužovaly místní sedláky i chalupníky. Sbor přežil období 2. světové války, budování socialismu a žije i v nynější demokracii díky lidem s hasičským srdcem, kteří v něm pracovali a stále pracují. Za 90 let bylo ve sboru registrováno víc jak 300 spoluobčanů a každý zanechal kus poctivé práce. Aby byly peníze na výzbroj, zbrojnici, činnost sboru, práci s mládeží a spoustu dalších výdajů byly prováděny veřejné sbírky, pořádaly se zábavy, hrálo se divadlo, sbíralo staré železo, sázely stromky a česalo ovoce. Nejvíc práce bylo uděláno při výstavbě zbrojnic, veřejných akcích, údržbě techniky a výcviku.

V roce 1926 byla zakoupena ze sbírek ruční stříkačka a v roce 1929 postavena hasičská zbrojnice u Petrůvky. Po válce obec přidělila sboru nepojízdný automobil a v roce byla 1948 zakoupena přenosná požární stříkačka PPS8. Po reorganizaci hasičstva v roce 1951 byly sbory přejmenovány na základní organizace požární ochrany a za požární bezpečnost odpovídaly národní výbory, tudíž byly povinny financovat výzbroj a výstroj a taktéž zajistit výcvik požárníků. V roce 1977 zakoupil národní výbor ARO240. Zastaralá požární stříkačka PPS8 byla nahrazena v roce 1983 silnější PPS12. V roce 1988 byl sbor vybaven hasičskou AVIÍ. V tomtéž roce na podzim byla hasičům přidělena budova bývalé školy jako požární zbrojnice a v následujícím roce byla s přispěním České pojišťovny započata výstavba garáží. V roce 1990 došlo ke zpětnému přejmenování požárníků na hasiče a k návratu k tradicím – začal se slavit svátek patrona hasičů sv Florián a sbory si opět pořídily prapory. V roce 2006 byl sbor vyzbrojen hasičským autem FORD Tranzit.

Poslání hasičů se během let změnilo. Pomáhají nejen při požárech, ale i při povodních a hlavně po povodních při čerpání vody ze zatopených sklepů a znečištěných studních. Nejvíc se věnují prevenci – učí hlavně děti chovat se tak, aby nezavdaly příčinu k vzniku jakékoli nebezpečné situaci. Chodí na besedy do školy, pořádají branné závody, dny otevřených dveří a vychovávají mladé požárníky.

V roce 1975 navázali družbu s OSP Marklovice Górne z Polska. Navštěvují se nejen na kulturních akcích, ale i na soutěžích jak v Dolních Marklovicích, tak v Polsku. V roce 1998 bylo zorganizováno námětové cvičení ve spolupráci se sborem ze Závady a polskými sbory z Marklovic Górnych a Godowa.

V roce 1975 byl uspořádán 1. ročník soutěže se sáním z Petrůvky o „Putovní pohár požárních nadšenců“. Během let putovní pohár získali požárníci ze Šunychlu, s jejich svolením pokračuje soutěž s názvem „Pohár požárních nadšenců“. Sbor i obec reprezentovali dorostenci na krajské soutěži v letech 1986 a 1987 s umístěním na 6. a 3. místě, muži v letech 1998 a 2013 kde obsadili 8. a 4. místo a ženy v roce 2002 skončily na 6. místě. O tom že umí, svědčí vitríny plné pohárů. Nyní jsou zapojeni do Moravskoslezské ligy v požárním útoku a do Těšínského poháru.