Členové výboru

Ing. Zdeněk Svoboda - Starosta

Jiří Chrobok - Místostarosta

Tomáš Klenk - Velitel sboru

Kazimír Sikora - Zástupce velitele

Bc. Marta Chroboková - Hospodář

Stanislav Rduch - Jednatel

Mirosław Małysz - Strojník

Renáta Furmánková - Kronikář

Tomáš Beták - Správce webu

Marek Radecki - Organizační referent

Lucie Morawiecová - Zapisovatel

Zdeněk Konzal - Zapisovatel

Revizoři sboru

Anna Byrtusová

Pawel Pawlowski